Gæs

Om dette arrangement

Tid
19:00 - 21:00
Pris
50 kr.
Bibliotek
Target
For voksne
For voksne

Trækfuglene kender ingen grænser

20.02.20
Foredrag ved Iben Hove Sørensen, biolog og trækvildtkonsulent hos Danmarks Jægerforbund

Millioner af fugle bevæger sig hvert år ud på træk. På rejsen mellem ynglepladserne og overvintringslokaliteterne krydser de – ud over oceaner og bjergkæder – en række grænser, som betyder langt mere for os mennesker, end de gør for trækfuglene. Fuglene ænser dem ganske enkelt ikke.

Nogle trækfuglebestande vokser i disse år med en imponerende hastighed, mens andre er i alvorlig tilbagegang. Begge dele kan medføre forvaltningsmæssige konflikter, og en succesfuld håndtering af sådanne konflikter kræver øget fokus på forvaltningssamarbejde på tværs af såvel landegrænser som interesser.

Iben har gennem mange år beskæftiget sig med diverse fugleprojekter i ind- og udland. Denne aften giver hun eksempler på aktuelle udfordringer med trækfuglebestandene og fortæller om sit arbejde med at repræsentere de danske jægere i nationale og internationale samarbejder omkring forvaltning af trækfugle.

Foredraget koster 50 kr. inkl. en forfriskning

Køb billet her på siden eller ved indgangen efter først til mølle princippet.