Ordensreglement

Ordensreglement for ophold på Skive Bibliotek

Ved ophold på biblioteket skal du udvise hensynsfuld adfærd og følge personalets anvisninger.

  • Tag hensyn til andre som er på biblioteket. På Skive Bibliotek skal der være plads til alle; både børn, studiegrupper og også dig, der gerne vil læse en god bog eller avis i ro og mag.
  • Telefonsamtaler skal foregå, så de ikke generer andre. 
  • Løbehjul, skateboards o.l. må ikke medbringes på biblioteket.
  • Mad og drikke må gerne indtages på biblioteket, dog ikke ved bibliotekets pc’er. Husk at rydde op efter dig og smide dit affald i skraldespandene.
  • Rygning og indtagelse af euforiserende stoffer er forbudt på biblioteket.
  • Det er ikke tilladt at indtage øl og spiritus på biblioteket. Der kan være undtagelser ved særlige arrangementer.
  • Hærværk og tyveri meldes til politiet.