Sådan betaler du et mellemværende

Har du et økonomisk mellemværende med Skive Bibliotek i form af gebyrer eller regninger, kan du betale med dit Dankort / MobilePay via hjemmesiden eller med MobilePay i appen "Biblioteket". Du kan også betale dit mellemværende på Skive Bibliotek (betalingskort /MobilePay/ kontant) eller i bogbussen (MobilePay).

Biblioteket anvender Nets Easy betalingsmodul, når du betaler online.

Sådan betaler du online:

  1. Log ind på www.skivebibliotek.dk med dit cpr-nr. (eller lånerkortnr.) og din 4-cifrede pinkode.
  2. Vælg "Min konto" og klik på "Mellemværende".
  3. Markér det mellemværende, du ønsker at betale, og klik på "Betal valgte". Alternativt kan du klikke på "Betal alle".
  4. Der åbnes et betalingsvindue, hvor du skal indtaste dit Dankorts kortnummer, udløbsmåned, udløbsår og kortets kontrolcifre (3 cifre).
    Det skyldige beløb vil være forudfyldt. Det er ikke muligt at betale dele af det skyldige beløb. Ønsker du at betale dele af det skyldige beløb, skal du henvende dig på biblioteket.
  5. Klik på "Udfør betaling". Efter betaling vises besked om at betalingen er gennemført. Vi anbefaler, at du udskriver denne side som kvittering ved at klikke på "Udskriv".

Hvis betalingen ikke bliver gennemført vises en fejlmeddelelse. Forsøg evt. igen hvis du har indtastet noget forkert.

Redigeret 26. januar 2022