Kultur- og SamtaleCafé

Stedet hvor flygtninge og danskere mødes

Caféen er åben hver onsdag klokken 16.00 – 18.00 på 1. sal

I caféen hygger man sig, få indblik i hinandens kultur, skabe kontakter og netværk - og ikke mindst styrker flygtningenes sprogtilegnelse.

Der er nedsat en styregruppe på 5 personer, som arbejder nært sammen med den lokale integrationsforening Kultur på Tværs, som er en del af Dansk Flygtningehjælps netværk.

Initiativtagerne håber at rigtig mange kan se perspektivet i, at flygtninge og danskere nu har et uformelt sted i Skive, hvor de kan mødes og sammen arbejde for en positiv integration.

Hver måned er caféen ramme om en særlig aktivitet.

Følg med på facebook-gruppen ”Venligboerne – Skive og omegn”.
Du kan også gå ind på  hjemmeside Eazyintegration (åbner i nyt vindue) og tilbyde eller efterlyse hjælp.

Vi hører gerne fra dig hvis du har spørgsmål, forslag mm.

Kontakt: Anette Dalsgaard, adal@skivekommune.dk

3. juni 2022