Booking af lokale/studierum

Book et lokale eller studierum på biblioteket

Borgere, foreninger etc. kan gratis låne lokaler på biblioteket.
Lokalerne kan lånes i tidsrummet 7-22 alle dage.
HUSK at du skal være registreret som låner ved Skive Bibliotek og være over 15 år for at benytte lokalerne i den ubetjente åbningstid.

Booking af lokaler foregår via Skive Biblioteks Lokalebooking.

Biblioteket tilbyder flg. lokaler:

Studie 1 - møde/studierum (op til 8 personer)

Studie 1


Studie 2 - studierum med pc og scanner (op til 8 personer)

Studie 2


Læringsrum - møde/undervisningsrum (op til 10 personer)

Læringsrum


Møderum - mødelokale (op til 10 personer)

Møderum


I den almindelige åbningstid kan man booke:
Mikrofilm - aviser på mikrofilm med mulighed for print