Reglement

Velkommen på Skive Bibliotek. Reglerne på denne side gælder for brugerne af Skive Bibliotek

Hvem kan låne hvad?

 • Skive Bibliotek er for alle! 
 • Alle kan gratis benytte biblioteket og bogbusserne.  
 • Vi kan bede om betaling for visse særlige ydelser. 

Regler for brug af Skive Bibliotek

 • Du bruger dit sundhedskort som lånerkort kombineret med en pinkode, som du selv vælger.
 •  Kortet kan bruges både på biblioteket og i bogbusserne.
 • Kortet er personligt. Du er derfor ansvarlig for det, der lånes på kortet. 
 • Dit lånerkort giver dig mulighed for at gøre brug af bibliotekets udlånsmaterialer og online tilbud. Online tilbud kræver, at du bor i Skive Kommune.
 • Husk at melde adresseændring, hvis du flytter.
 • Institutioner, virksomheder m.fl. kan få oprettet et særligt lånerkort. 

Lånetid, aflevering og fornyelser

 • Lånetiden er normalt 28 dage. Søn- og helligdage tæller med som lånedage. Lånetiden kan i en række tilfælde være 14 dage. 
 •  Lånetiden er afhængig af materialetypen og vil altid fremgå af udlånskvitteringen.
 • Lånetiden kan forlænges (op til 3 gange), hvis materialet ikke er reserveret af andre.
 • Kviklån kan fornyes 1 gang (14 dage).
 • Hvis lånetiden overskrides, skal du betale et gebyr. Se takster og gebyrer.
 • Hvis det lånte materiale ikke er afleveret 28 dage efter lånetidens udløb, anses det for bortkommet. Biblioteket udsender derefter erstatningsopgørelse.
 • Det bemærkes, at der er udpantningsret ved skyldige beløb, ligesom der er mulighed for inddrivelse ved lønindeholdelse.
 • Lån fra Mobillen kan have andre lånetider. 

Erstatning

 • Kommer du til at beskadige eller miste det, du har lånt, skal det erstattes.
 • Biblioteket opgør tabet, som du skal betale i erstatning. 

Stop for udlån

 • Skylder du biblioteket ubetalte bøder/gebyrer m.m. over et bestemt beløb (se takster og gebyrer), kan du ikke låne yderligere, før sagen er bragt i orden.
 • Hvis du overtræder reglementet, kan biblioteket inddrage retten til at låne. 

Reservering

 • Du kan gratis reservere materialer, som er udlånt.   
 • Du kan gratis bestille materialer, som Skive Bibliotek ikke selv har.

Via bibliotekets hjemmeside kan du

 • Genlåne materialer
 • Reservere og bestille materialer
 • Se din lånerstatus
 • Rette din mailadresse og dit mobilnummer
 • Læse Internet reglement
 • Læse Servicedeklarationen

Regler for brug af bibliotekets internet-pc'er 

 • Det er gratis at bruge bibliotekets pc'er
 • Dog skal der betales for prints
 • Der er særlige regler for brug af pc´er. Se Internet reglement

Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget juni 2014

Internet reglement

Når du bruger internettet kan du...

 • søge efter informationer på alle maskiner; 
 • søge og surfe gratis; 
 • købe udskrifter 
 • chatte, maile og sende beskeder på udvalgte maskiner i afdelingerne; 
 • få råd og vejledning hos personalet i benyttelse af internettet; 
 • deltage i de løbende introduktioner til internettet – se eventuelt særskilt program.
 

Alle, der overholder følgende retningslinier, kan benytte internettet:

Det er ikke tilladt... 

 • at anvende internettet til kriminelle formål som f.eks. at søge efter børnepornografi, afsende anonyme og/eller chikanerende breve, foretage piratkopiering og anden ulovlig kopiering; 
 • at sprede budskaber, der er i modstrid med dansk lovgivning; 
 • at foretage ulovlig indtrængen i databaser.
 

Du må ikke...

 • udpakke og afprøve medbragte programmer på bibliotekets computere; 
 • støje eller larme. Du skal f.eks. anvende høretelefoner ved aflytning af musik og anden lyd; 
 • spise og drikke ved maskinerne; 
 • søge billeder og tekster på internettet, der kan virke generende for bibliotekets øvrige publikum.
 

Dit eget ansvar

 • Personalet bistår ikke aktivt brugerne ved anvendelse af internettet til kommunikations-formål - som f.eks. elektronisk post, chatrooms, banktransaktioner  eller indkøb via nettet, da dette i modsætning til informationsøgning ikke er bibliotekets primære opgave. 
 • Hvis du indtaster personlige oplysninger (f.eks. personnummer eller kontonummer) bør du genstarte pc'en før og efter du gør dette. På den måde sikrer du, at dine oplysninger ikke misbruges. 
 • Du kan downloade både programmer og dokumenter, men det er dit ansvar at overholde de ophavsretlige regler, der gælder for materiale på Nettet. 
 • Skive Bibliotek påtager sig intet ansvar for det materiale, som du opsøger eller kopierer fra Nettet - heller ikke evt. virus. 
 • Du skal rette dig efter personalets anvisninger, når du søger på Nettet. I modsat fald kan personalet slukke for maskinerne. 
 • Ved grove og gentagne overtrædelser af bibliotekets regler kan vi forbyde dig adgang til internettet for en periode.
 
Redigeret 6. august 2020