Reglement

Velkommen på Skive Bibliotek. Reglerne på denne side gælder for brugerne af Skive Bibliotek

Hvem kan låne hvad?

• Skive Bibliotek er for alle! 
• Alle kan gratis benytte biblioteket og bogbusserne.  
• Vi kan bede om betaling for visse særlige ydelser. 

Regler for brug af Skive Bibliotek

• Du bruger dit sundhedskort som lånerkort kombineret med en pinkode, som du selv vælger.
• Kortet kan bruges både på biblioteket og i bogbusserne.
• Kortet er personligt. Du er derfor ansvarlig for det, der lånes på kortet. 
• Dit lånerkort giver dig mulighed for at gøre brug af bibliotekets udlånsmaterialer og online tilbud. Online tilbud kræver, at du bor i Skive Kommune.
• Husk at melde adresseændring, hvis du flytter.
• Institutioner, virksomheder m.fl. kan få oprettet et særligt lånerkort. 

Lånetid, aflevering og fornyelser

• Lånetiden er normalt 28 dage. Søn- og helligdage tæller med som lånedage. Lånetiden kan i en række tilfælde være 14 dage. 
• Lånetiden er afhængig af materialetypen og vil altid fremgå af udlånskvitteringen.
• Lånetiden kan forlænges (op til 3 gange), hvis materialet ikke er reserveret af andre.
• Kviklån kan fornyes 1 gang (14 dage).
• Hvis lånetiden overskrides, skal du betale et gebyr. Se takster og gebyrer.
• Hvis det lånte materiale ikke er afleveret 28 dage efter lånetidens udløb, anses det for bortkommet. Biblioteket udsender derefter erstatningsopgørelse.
• Det bemærkes, at der er udpantningsret ved skyldige beløb, ligesom der er mulighed for inddrivelse ved lønindeholdelse.
• Lån fra Mobillen kan have andre lånetider. 

Erstatning

• Kommer du til at beskadige eller miste det, du har lånt, skal det erstattes.
• Biblioteket opgør tabet, som du skal betale i erstatning. 

Stop for udlån

• Skylder du biblioteket ubetalte bøder/gebyrer m.m. over et bestemt beløb (se takster og gebyrer), kan du ikke låne yderligere, før sagen er bragt i orden.
• Hvis du overtræder reglementet, kan biblioteket inddrage retten til at låne. 

Reservering

• Du kan gratis reservere materialer, som er udlånt.   
• Du kan gratis bestille materialer, som Skive Bibliotek ikke selv har.

Via bibliotekets hjemmeside kan du

• Genlåne materialer
• Reservere og bestille materialer
• Se din lånerstatus
• Rette din mailadresse og dit mobilnummer
• Læse Internet reglement
• Læse Servicedeklarationen

Regler for brug af bibliotekets internet-pc´er 

• Det er gratis at bruge bibliotekets pc´er
• Dog skal der betales for prints
• Der er særlige regler for brug af pc´er. Se Internet reglement

Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget juni 2014

Internet reglement

Når du bruger internettet kan du...

• søge efter informationer på alle maskiner; 
• søge og surfe gratis; 
• købe udskrifter 
• chatte, maile og sende beskeder på udvalgte maskiner i afdelingerne; 
• få råd og vejledning hos personalet i benyttelse af internettet; 
• deltage i de løbende introduktioner til internettet – se eventuelt særskilt program.
 

Alle, der overholder følgende retningslinier, kan benytte internettet:

Det er ikke tilladt... 

• at anvende internettet til kriminelle formål som f.eks. at søge efter børnepornografi, afsende anonyme og/eller chikanerende breve, foretage piratkopiering og anden ulovlig kopiering; 
• at sprede budskaber, der er i modstrid med dansk lovgivning; 
• at foretage ulovlig indtrængen i databaser.
 

Du må ikke...

• udpakke og afprøve medbragte programmer på bibliotekets computere; 
• støje eller larme. Du skal f.eks. anvende høretelefoner ved aflytning af musik og anden lyd; 
• spise og drikke ved maskinerne; 
• søge billeder og tekster på internettet, der kan virke generende for bibliotekets øvrige publikum.
 

Dit eget ansvar

• Personalet bistår ikke aktivt brugerne ved anvendelse af internettet til kommunikations-formål - som f.eks. elektronisk post, chatrooms, banktransaktioner  eller indkøb via nettet, da dette i modsætning til informationsøgning ikke er bibliotekets primære opgave. 
• Hvis du indtaster personlige oplysninger (f.eks. personnummer eller kontonummer) bør du genstarte pc'en før og efter du gør dette. På den måde sikrer du, at dine oplysninger ikke misbruges. 
• Du kan downloade både programmer og dokumenter, men det er dit ansvar at overholde de ophavsretlige regler, der gælder for materiale på Nettet. 
• Skive Bibliotek påtager sig intet ansvar for det materiale, som du opsøger eller kopierer fra Nettet - heller ikke evt. virus. 
• Du skal rette dig efter personalets anvisninger, når du søger på Nettet. I modsat fald kan personalet slukke for maskinerne. 
• Ved grove og gentagne overtrædelser af bibliotekets regler kan vi forbyde dig adgang til internettet for en periode.
 
Redigeret 10. juli 2019