Råvildt

Om dette arrangement

Tid
19:00 - 21:00
Pris
50 kr.
Bibliotek
Target
For voksne
For voksne

Jagtforedrag

10.09.20
Ved seniorforsker Carsten Riis Olesen og politisk chefkonsulent Morten Sinding-Jensen begge fra Danmarks Jægerforbund

1. del

Råvildtforvaltning:

Aktuel status for råvildtbestanden

Foruroligende tegn på mistrivsel – forvaltning af bestanden

Hvor er råvildtbestanden på vej hen?

Rådyrsyge?

Pause

2. del

Jægerforbundets jagtpolitiske indsats:

Danmarks Jægerforbunds jagtpolitiske interessevaretagelse lokalt, nationalt og internationalt

Eksempler på effektiv lobbyisme

Aktuelle jagtpolitiske sager

Foredraget koster 50 kr. inkl. en forfriskning.
Køb billet her på siden eller ved indgangen efter først til mølleprincippet.

Foregår på 2. sal i glasgangen.

Arrangører: Danmarks Jægerforbund og Skive Bibliotek