Vigtig information til forældre

20.07.23
Opdatér/opret lånerkort til dit barn (0-17 år)

Fra 1. september SKAL alle lånere under 18 år have tilknyttet en økonomisk ansvarlig/værge før de kan låne. Det sker pga. skift til nyt betalingssystem.

Dette gælder for nye brugere, men også for alle de børn og unge, der allerede er registreret ved Skive Bibliotek.

En økonomisk ansvarlig/værge er en myndig person (over 18 år), som vil tage ansvar for barnets eller den unges eventuelle gebyrer og erstatninger i forbindelse med lån af materialer på biblioteket.

Som økonomisk ansvarlig hæfter du for barnets mellemværender (gebyrer og erstatninger), og beskeder fra Skive Bibliotek vil derfor fremover blive sendt til den økonomisk ansvarliges e-Boks.

Hvis du er forælder/værge til et barn under 18 år, kan du nemt opdatere/oprette lånerkort til dit barn. Dette gøres online med MitID:

Opdatér/opret lånerkort til dit barn under 18 år

Dit barn kan selvfølgelig stadig få et børnelånerkort, da vi ved, at mange børn er meget glade for at have deres eget personlige kort. Når barnet er oprettet som bruger, skal I blot henvende jer i Info på biblioteket eller i bogbussen, så udleverer vi et børnelånerkort.