Biblioteksbussen på Road trip med arrangementer

30.06.22
Biblioteket har fået tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen

I projektet som Skive Bibliotek har fået tilskud til, samarbejder biblioteket med skolernes PLC´er i lokalsamfundene og med museernes formidlingsafdelinger mhp. at lave foredrag og arrangementer, der på tværs af generationerne, samler de små samfund om fælles aktiviteter.

Med Biblioteksbussen som den bærende platform og samlingspunkt, tager biblioteket udvalgte emner, materialer og formidlere med på en tur ud til landsbyerne.

Således kan byens borgere der, møde hinanden på tværs af aldersgrupper. Fællesskab og fælles viden er vores mål.

Ved yderligere information kontakt:
Bibliotekschef Vita Debel mail: vide@skivekommune.dk, tlf. 9915 7071
eller
Anette Dalsgaard mail: adal@skivekommune.dk, tlf. 9915 7050

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen