Takster

Her kan du se gældende regler og satser for lånetider, gebyrer og erstatninger.

Disse takster og gebyrer gælder fra 13. oktober 2014
Ved for sen aflevering af bøger og andre materialer betales gebyr.

Aflevering efter lånetidens udløb: 

1 - 7 dage efter sidste afleveringsdato
Børn (0 - 17 år) 10 kr.
Voksne 20 kr.

8 - 28 dage efter sidste afleveringsdato
Børn (0 - 17 år) 35 kr.
Voksne 70 kr.

29 dage og derover
Børn (0 - 17 år) 100 kr.
Voksne 200 kr.

Erstatningspriser: 
Ved bortkomne materialer beregner biblioteket erstatningsprisen.

Skylder du biblioteket mere end kr. 220,00, kan du ikke låne yderligere, før sagen er bragt i orden.

Hvordan betaler jeg?
Alle biblioteksgebyrer og erstatninger bliver opkrævet via Skive Kommunes Opkrævning. Det betyder, at du vil modtage et brev i din digitale postkasse.
Hvis du er fritaget for digital post, vil du modtage et brev i din postkasse.

Brevet med opkrævningen indeholder et indbetalingskort, der kan betales via din Netbank eller i din bank. Bemærk, at der for alle gebyrer og erstatninger sendes separate indbetalingskort og disse skal betales individuelt.

Hvis mellemværender ikke betales indenfor tidsfristen kan Skive Kommunes Opkrævning pålægge gebyrer.

Hvor meget skal du betale?
På Min konto fremgår det, om du har mellemværender med Skive Bibliotek. Hvis du har mellemværender, fremgår det også, hvad der har udløst mellemværenderne og deres størrelser. Min konto på hjemmesiden viser kun en oversigt over dine mellemværender. Man kan ikke betale via hjemmesiden.

Kontaktoplysninger til Skive Kommunes Opkrævning:

Telefon: 99 15 60 30
Mail: opkraevning@skivekommune.dk

Telefontid: kl. 10.00 - kl. 12.00 alle hverdage.

Reserveringsbesked:
Er gratis både pr. mail og sms.

Fotokopier:
I Info har du mulighed for selv at tage kopier.
Sort/hvide kopier: kr. 1 pr. A4-side og kr. 2 pr. A3-side.
Farve kopier: kr. 2 pr. A4-side og kr. 4 pr. A3-side.

Prints:
Print fra nettet: kr. 1 for sort/hvide kopier og kr. 2 for farvekopier. 
Herudover betales en startpris på kr. 1 pr. printjob.

Kopier fra avis-læseapparat:
Pris pr. side: kr. 1 pr. A4-side og kr. 2 pr. A3-side.