Talk about it

Projekt ’Talk about it’ er et samarbejdsprojekt mellem Odense Bibliotekerne, Varde Bibliotek og Skive Bibliotek. Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.

Baggrunden for projektet er et ønske om at nedbryde tabuer. Det kan vi gøre gennem dialog og samtale. Hvis vi bliver i stand til at tale om de svære emner, er der også en større chance for, at vi får forståelse for hinanden, og at vi alle oplever at være en del af fællesskabet. Tabu opleves oftest individuelt, men kan kun brydes i fællesskab.

Ved at antage en undersøgende tilgang tager hver af de tre biblioteker i projektperioden fat på tre forskellige tabuer og undersøger sammen med samarbejdspartnere hvilke greb, der kan benyttes til at sætte de forskellige tabuer på dagsorden.  


ENSOMHED
Skive Bibliotek har som det første tabu taget fat i ensomhed i samarbejde med Skive Gymnasium. Ensomhed er et stort samfundsproblem, især blandt de 16- til 24-årige. En ud af 4 unge er alvorligt ensom, og det er et tabu at indrømme, man er ensom. Derfor er udstillingen vigtig – vi får en grund til at tale sammen om et svært emne.

Ensomhed er ikke kun èn følelse. Ensomhed opleves forskelligt fra person til person, og det er meget forskelligt, hvornår mennesker oplever ensomhed. Nogle kan føle sig ensomme uden at være alene – og nogle kan være alene uden at føle sig ensom. For vi er vidt forskellige; nogle af os har brug for få nære relationer, andre har en stor omgangskreds. Det handler i langt højere grad om, hvorvidt man ikke føler sig set eller hørt, om man føler sig som en del af et fællesskab.

For ensomhed handler om at føle mangel på samhørighed med andre – at man føler sig fremmed blandt dem, man er sammen med, føler at man er anderledes, føler at man ikke passer ind. Det handler om, at ens sociale behov ikke bliver opfyldt, og om en langvarig udelukkelse af fællesskabet.

Langvarig ensomhed skal tages alvorligt, for den kan have store helbredsmæssige konsekvenser. Ensomhed gør ikke noget godt for vores selvværd og selvtillid. Og er man blot en smule usikker eller sårbar, så vil det blive mange gange forstærket, når man føler sig ensom. Alvorlig ensomhed kan føre til angst, depression og stress, og det øger risikoen for at udvikle hjerte-kar-sygdomme, sukkersyge og andre livsstilssygdomme.

Så ensomhed skal tages alvorligt, og vi skal tale om det!


Fotoudstillingen ’Silent Stories’ er i det første bud på, hvordan man kan være med til at nedbryde et tabu. Fotografierne på udstillingen er taget af eleverne fra 1.P på Skive Gymnasium. Eleverne har i foråret arbejdet med emnet ensomhed sammen med deres lærer Annemarie Slej Boje. Billederne er elevernes rørende og tankevækkende bud på, hvad ensomhed er for dem. På udstillingen taler billederne deres eget sprog, men i det ledsagende hæfte kan du læse elevernes tekster, hvor de uddyber tankerne bag deres billede.

For yderligere oplysninger eller spørgsmål kontakt:
Ann Bodilsen - abod@skivekommune.dk