AGORA

- biblioteket i midten af demokratiet

Projekt ’AGORA - biblioteket i midten af demokratiet’ er et samarbejdsprojekt mellem otte biblioteker i Region Midt: Herning, Viborg, Horsens, Silkeborg, Favrskov, Aarhus, Randers og Skive. Projektet løber over to år og er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.

I projektet undersøger vi igennem afholdelse af forskellige arrangementer, hvordan biblioteket fungerer som et demokratisk rum. Vi vil ligeledes undersøge, hvordan biblioteket kan være med til at styrke borgernes demokratiske deltagelse på en inkluderende måde, som understøtter lige adgang og en oplevelse af medindflydelse.

Er du interesseret i at høre mere, eller har du lyst til at samarbejde om et arrangement, kan du henvende dig til kulturformidler Ann Bodilsen - abod@skivekommune.dk