Åbent bibliotek og selvbetjening

Det åbne bibliotek er et ekstra tilbud udover den almindelige åbningstid, hvor der er personale

Det åbne bibliotek

Det åbne bibliotek er ubetjent, så du skal selv lukke dig ind.

Det åbne bibliotek er et ekstra tilbud udover den almindelige åbningstid, hvor der er personale.

Hvem kan få adgang til det åbne bibliotek?
Du skal være registreret som bruger af Skive Bibliotek og være 15 år for at benytte biblioteket i den ubetjente åbningstid.

Hvordan kommer jeg ind?
I den ubetjente åbningstid kan du lukke dig ind på biblioteket via adgangskontrollen, der står ved indgangen til biblioteket. Her skal du scanne dit sundhedskort / lånerkort og taste din pinkode, så går døren op.

Hvilke muligheder har jeg på det åbne bibliotek?
Du kan bruge næsten alle bibliotekets tilbud, f.eks. aflevere, låne, hente bestillinger, læse aviser og tidsskrifter, låne lokaler, drikke kaffe/kakao, benytte pc og internet samt fotokopiere. Biblioteket har trådløst netværk, så du også kan benytte din egen bærbare pc.

Sådan bruger jeg de åbne biblioteksrum:
Du kan benytte de åbne biblioteksrum til foredrag, møder og andre arrangementer, der ligger i naturlig forlængelse af bibliotekets øvrige folkeoplysende aktiviteter. Henvend dig til personalet for booking af de åbne rum.

Adgangskontrol og video-overvågning:
Når du går ind på det åbne bibliotek bliver dit cpr-nummer registreret og der er video-overvågning i lokalerne. Cpr-nummer og billeder fra video-overvågningen vil kun blive benyttet i forbindelse med lovovertrædelser eller uhensigtsmæssig opførsel.

Udlån / afleverings-automater og reserveringer
Alle bibliotekets selvbetjenings-automater står i stuen.

Udlånsautomater
Biblioteket har 3 automater til udlån

Her kan du:

udlåne materialer
genlåne materialer
se hvilke materialer du har hjemme
se hvilke materialer du har bestilt
Du skal bruge dit CPR-nummer/lånernummer + pinkode

Afleveringsautomat
Biblioteket har 1 automat til aflevering

Når du afleverer og låner ved selvbetjeningsautomaterne, er det vigtigt, at du følger instrukserne på skærmen og tjekker, at alt bliver rigtigt afleveret og lånt.

Hent selv reserveringer
Din reservering står på selvafhentningsreoler.

Reolerne står i Info i stueetagen - til højre når du kommer ind i biblioteket.

På de forskellige hylder er alle reserveringer placeret - efter reserveringsnummer.

Ved hjælp af reserveringsnummer finder du din reservering og du kan nu låne materialet, som du plejer. Denne metode sikrer, at andre ikke uretmæssigt låner hvad du har reserveret.