Women’s Studies International

En guldgrube af litteratur indenfor kønsforskning

Litteratur indenfor kønsforskning

Databasen indeholder en guldgrube af litteratur indenfor kønsforskningen, både som fuldtekst og referencer.

Et stærkt værktøj til søgning i international kønsforskningslitteratur inden for især humaniora og samfundsfag.

Alle referencer er udstyret med kontrollerede søgeord og abstracts, som gør det muligt at foretage meget specifikke søgninger og hurtigt afgøre relevansen af den enkelte publikation.

For at benytte Women's Studies International skal du være registreret som bruger af Skive Bibliotek og være bosiddende i Skive Kommune. Du logger ind med dit cprnr. / lånerkortnr. og pinkode.