Ordnet.dk

Den Danske Ordbog, Ordbog over det danske Sprog og KorpusDK

Ordnet.dk

Den Danske Ordbog
Ordbogen dækker moderne dansk fra ca. 1950 og opdateres løbende.

Ordbog over det danske Sprog
Ordbogen dækker dansk i perioden 1700-1950 og er den største danske ordbog.

KorpusDK
Giver mulighed for at undersøge sprogbrugen i et stort antal danske tekster.