Ordensreglement

Ordensreglement for ophold på Skive Bibliotek
 

Ved ophold på biblioteket skal du udvise hensynsfuld adfærd og følge personalets anvisninger.

Tag hensyn til andre som er på biblioteket. På Skive Bibliotek skal der være plads til alle; både børn, studiegrupper og også dig, der gerne vil læse en god bog eller avis i ro og mag.
Telefonsamtaler skal foregå, så de ikke generer andre. 

Løbehjul, skateboards o.l. må ikke medbringes på biblioteket.

Mad og drikke må gerne indtages på biblioteket, dog ikke ved bibliotekets pc’er. Husk at rydde op efter dig og smide dit affald i skraldespandene.

Rygning og indtagelse af euforiserende stoffer er forbudt på biblioteket.

Det er ikke tilladt at indtage øl og spiritus på biblioteket. Der kan være undtagelser ved særlige arrangementer.

Hærværk og tyveri meldes til politiet.