Sprog og leg

Sprogstimulerende materialer

På biblioteket har vi en hel samling af sprogstimulerende materialer, som alle kan låne med hjem. Materialerne er en god blanding af sprogkufferter med forskellige emner (fx dyr, eventyr, musik, sanglege mm.) og forskellige sprogstimulerende spil.

Materialerne er gode at stimulere dit barns sprog, men også til at sætte en snak i gang om forskellige emner, det kan for eksempel være snak om kroppen eller om omverdenen, lyde, former, bogstaver osv.

Lånetiden på materialerne er 28 dage. Du finder dem på 1. sal i området med billedbøger.

Redigeret 11. september 2018