Scenen er din

Scenen er et sted på biblioteket, hvor borgere i Skive Kommune har mulighed for at udfolde sig og vise hvad de brænder for

Hvad er ”Scenen er din”?

Scenen skal bruges til at fremme oplysning, læring og kulturel aktivitet.
Scenen er et sted på biblioteket, hvor borgere i Skive Kommune har mulighed for at udfolde sig og vise hvad de brænder for. Det kan være lige fra at informere om foreningsliv, sport, musik, teater til at optræde eller danne fællesskaber og skabe debatmiljøer.

Hvem kan bruge ”Scenen er din?”

Det kan være lokale foreninger, institutioner eller private, der har noget de brænder for at vise.
Scenen må ikke bruges til anstødelig, uetisk eller racistisk optræden.
Biblioteket henholder sig i øvrigt til bibliotekslovens bestemmelser om kvalitet, alsidighed og aktualitet.

Den Fysiske Scene

Kan placeres flere steder i huset – efter behov. Det aftales inden arrangementet, hvor i huset.
Der skal til enhver tid tages hensyn til borgere på biblioteket og til andre arrangementer i huset.

Tidsrum

Dato(er) samt tid på dagen aftales i forvejen med biblioteket. Biblioteket sørger for at booke området i huset.

PR

Biblioteket omtaler arrangementet på hjemmesiden og info-skærm i stuen samt bibliotekets face book, hvis det passer naturligt til mediet. Eventuelt Midt På Ugen. Yderligere PR sørger aktørerne for.

Forsikring ved udstillede materialer

Udstilling sker på eget ansvar, og udstiller opfordres til selv at have de udstillede genstande forsikret.
Skive Bibliotek kan ikke gøres ansvarlig for skader på de udstillede genstande i forhold til tyveri og hærværk.
Skive Biblioteks forsikring dækker alene ved brand, pludselig vandskader samt indbrud og hærværk i forbindelse med indbrud uden for åbningstiden 7-22.

Hvis du gerne vil bruge "Scenen er din"

Så kontakt:
Lene Møldrup Jensen mail: lmje@skivekommune.dk
Kirsten Schandorff Jensen mail: kisj@skivekommune.dk
Ann Viborg mail: avib@skivekommune.dk

Redigeret 10. august 2020