Nyt bibliotekssystem

02.10.17
Hvad skal jeg vide?

Devices

Fornyelser af udlånte materialer:
Under ”Min konto” kan du nu først forny dine lån 7 dage før, de skal afleveres – og højest 3 gange i løbet af udlånsperioden.

Hvis lånte materialer afleveres for sent:
Gebyrer bestemmes ud fra den OPRINDELIGE udlånsdato. Du pålægges 1 gebyr pr. oprindelig udlånsdato, uanset om du efterfølgende har fornyet dine lån, så alle har fået den samme nye afleveringsdato.

Gebyr tilskrives automatisk fra dagen efter afleveringsdatoen.
Dine lån kan udløse flere gebyrer, hvis:

  • Materialerne har forskellige afleveringsdatoer.
  • Materialerne ikke er lånt samtidig, selv om de f.eks. efter en fornyelse af lånetiden har fået samme afleveringsdato.
  • Materialerne ikke afleveres samtidig, selv om de er lånt på samme tid.

Interesseperiode på 6 måneder
Når du reserverer noget på hjemmesiden, får reserveringen automatisk en interesseperiode på 6 måneder.
10 dage før interesseperioden udløber får du besked om, at reserveringen vil blive slettet, med mindre du på hjemmesiden eller på biblioteket forlænger interesseperioden.
Ved interesseperiodens udløb slettes reserveringen, og hvis du opretter reserveringen igen, kommer du bagerst i køen.