Maden mellem os

25.02.19
Tema på biblioteket

I marts og april måned deltager Skive Bibliotek sammen med DR og biblioteker i hele landet i temaet ”Maden mellem os”, hvor vi går på opdagelse i maden som kulturfænomen og som samlingspunkt. Vi ved, at mad løsner tungebåndet og giver os noget at tale om, og ud fra en biblioteksvinkel er der rige perspektiver i at se Maden mellem os som et aktiv for den dialog og mellemmenneskelige samtale, som er en af bibliotekets centrale opgaver.

På DR sendes temaprogrammer om maden mellem os i kampagneugerne 11-18 på flere kanaler og i radioen – blandt andet en programserie med titlen Maddysten på DR1, hvor 8 familier medvirker.

På Skive Bibliotek vil vi udfolde temaet omkring mad med forskellige aktiviteter i løbet af kampagneugerne, der vil være en bage dyst med lækre hjemmebagte kager, fællesspisning, fællesskab om mad i det fri – bål mad og foredrag om mad.  Desuden vil vi lave udstillinger om det historiske og det litterære måltid suppleret med fakta oplysninger og fun-facts om, hvad og hvordan vi spiser, og hvilke regler for bordskik, der gælder i dag.

På vores hjemmeside vil vi løbende orientere om aktiviteterne, men bage dysten er allerede fastlagt til at indgå i et hygge-arrangement for hele familien, som vil blive afholdt lørdag den 6. april om eftermiddagen.

Materialer