Bibliotekets logo
Bibliotekets logo

Facaderenovering af Skive Bibliotek

24.04.19
Pressemeddelelse

Efter Påske påbegyndes udskiftning af facaderne på Skive Bibliotek. Arbejdet forventes at vare frem til juni måned. Biblioteket vil være åbent og tilgængeligt i hele perioden. Det samme gælder elevatoren med adgang fra P-pladsen.

I december 2015 faldt et af elementerne på glasbroen mellem de to biblioteksblokke ud. Heldigvis uden at nogen kom til skade. En nærmere undersøgelse har efterfølgende vist, at det facadesystem, som rådgiverne havde projekteret med, ikke var beregnet til store facadeflader. Bygningerne er opført med alt for mange fugesamlinger, som det har været vanskeligt at holde tæt overfor påvirkning af vand og stærk blæst. De utætte fuger har medført, at der er komme vand ind bag fugerne, hvorfor træ/alu-vinduerne rådner.

Fra 2015-2016 har der været forhandlet med totalentreprenøren, og sagen er endt med et økonomisk forlig. Byrådet afsatte midler til at påbegynde en renovering i 2018, der er planlagt til de følgende 2 år. Renoveringen gælder både Skive Bibliotek og Skive Rådhus. Der er indgået aftale med det rådgivende ingeniørfirma, Viborg Ingeniørerne, mens det lokale firma DanAlu har vundet licitationen på den samlede facaderenovering.

Adgangsforhold og høj sikkerhed
Samtlige facadeelementer på glasbroen mellem de to biblioteksblokke vil blive skiftet til en ren alu-facade. Det samme gælder for gavlen mod Østergade. De øvrige facader kan nøjes med et tjek for utætheder, og nye fuger med flere vandafledende tiltag. Skive Bibliotek vil være fuldt tilgængeligt i hele perioden. Der bliver etableret en tunnel på begge etager, der gør det sikkert at færdes frit på biblioteket. Ligeledes vil området omkring biblioteket blive sikret med afspærrede områder. Adgangen fra Torvegade etableres inde langs bygningen. Elevatoren fra p-pladsen holdes fri, så man undgår at skulle udenom bygningen, mens der renoveres.

Arbejdet forventes afsluttet 1. juli 2019. Der vil sideløbende med renoveringen af Skive Bibliotek, blive kigget på Rådhuset, Torvegade.