Ebsco

Tekster på engelsk fra tidsskrifter, aviser, opslagsværker og biografier. Bred emnedækning

Rummer tekster på engelsk fra tidsskrifter, aviser, opslagsværker og biografier. Dækker mange forskellige emner. Teksterne er enten i fuldtekst eller resuméer.

Adgang hjemmefra   |   Adgang fra biblioteket

Adgangen hjemmefra er for borgere i Skive Kommune, der er registrerede brugere af Skive Bibliotek.

Redigeret 15. oktober 2014