Digitale artikler

Adgang
Hjemmefra og fra biblioteket
Digital Artikelservice er en biblioteksservice, hvor artikler leveres direkte til din e-mail

Skive Bibliotek tilbyder Digital Artikelservice i samarbejde med Det Kgl. Bibliotek og Bibliotek.dk

Det Kgl. Bibliotek leverer kopier af artikler fra alle sine trykte tidsskrifter. Det Kgl. Bibliotek har via pligtafleveringen alle danske tidsskrifter i sin bestand, plus et stort antal udenlandske tidsskrifter.

På bibliotekets hjemmeside og i Bibliotek.dk kan du fremsøge digitaliserede tidsskrifter og artikler.
De kan bestilles ved, at du fx. benytter dit låner-id på Skive Bibliotek. Artiklen vil blive leveret til download direkte til din e-mail.

Artiklerne digitaliseres og leveres fra Det Kgl. Biblioteks samlinger af fysiske danske tidsskrifter, som indeholder over 40.000 forskellige titler.
Leveringstiden er på få minutter for artikler som allerede er scannede, imens “ny-bestilte” artikler (dvs. artikler som ikke tidligere er bestilt) scannes og sendes i løbet af maksimalt 24 timer på hverdage.

Du kan logge ind på fire forskellige måder:

  • Bibliotekslogin – her bruger du dine lånerdata fra dit bibliotek
  • NemId – klik på Bibliotekslogin, så finder du NemId
  • WAYF
  • bibliotek.dk-login – mailadresse og kodeord

Opdateret 9. februar 2022