Digitale artikler

Adgang
Hjemmefra og fra biblioteket
Digital Artikelservice er en biblioteksservice, hvor artikler leveres direkte til din e-mail

Skive Bibliotek tilbyder Digital Artikelservice i samarbejde med Det Kgl. Bibliotek og Bibliotek.dk

Hvad er omfattet af servicen?

Det Kgl. Bibliotek leverer kopier af artikler fra alle sine trykte tidsskrifter. Det Kgl. Bibliotek har via pligtafleveringen alle danske tidsskrifter i sin bestand, plus et stort antal udenlandske tidsskrifter.

I Bibliotek.dk kan du fremsøge tidsskrifter og artikler og de kan bestilles ved, at du benytter dit låner-id på Skive Bibliotek. Artiklen vil blive leveret til download direkte til din e-mail.

Der kan være undtagelser, hvor en artikel på grund af licensmæssige forhold ikke må leveres til download. I disse tilfælde vil en artikel blive leveret til afhentning på Skive Bibliotek.

Sådan gør du:
1. I Bibliotek.dk skal du oprette et login, hvis du ikke har et i forvejen.
2. Du vælger Skive Bibliotek som favoritbibliotek og som afhentningsbibliotek.
3. I Bibliotek.dk benytter du linket Bestil kopi (digital eller printet), hvis du ønsker at bestille         
    artikler via Digital Artikelservice.
4. Du skal være logget ind i Bibliotek.dk, før du kan bestille.

Opdateret 15. juni2021