Keld Christensen

Om dette arrangement

Tid
19:00 - 21:00
Pris
Gratis
Bibliotek
For voksne

Ugler og spætter

25.03.19
Mød naturfotograf Keld Christensen

En spændende og lærerig aften, hvor naturfotograf Keld Christensen vil fortælle om uglernes og spætternes forekomst og levevis i vores lokalområde.

Han giver os desuden gode råd om hvordan man kan komme tættere på fuglene, så man får mulighed for at følge dem fx i yngletiden og evt. fotografere dem. Han vil fortælle lidt om skovmåren, som er en af uglernes store fjender og til slut komme ind på tranerne og den øgede forekomst af disse i Midtjylland.

Keld færdes dagligt i naturen og har en kolossal viden herom. Han er for tiden med i et projekt, hvor man opsætter redegrundlag i form af platforme til stor hornugle i håb om at flere af disse vil få held til at yngle i området. Han har for nylig været i TV MidtVest omkring sine oplevelser med skovmåren, og der kommer snart endnu en udsendelse med ham og hans naturoplevelser. Han ved, hvor både sortspætten og grønspætten bor og følger dem nøje hvert år i yngletiden.

Alle er velkomne.

Foredraget sker i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening Nordvestjylland.

25. marts 2019 kl. 19.00 – 21.00  på Skive Bibliotek.